Sitemap
Homepage
Ontwaken
Visie
Gedichten
StichtingOvergave
Quan yin
Inspiratiecentrum
Natuurfoto's
Langs komen
Folder
Contact
Links

Webdesign
Starforze

Quan yin is de godheid van Het Luisterend Oor.

Iedereen waarbij de wens ontstaat te genezen, in overeenstemming met zijn innerlijk plan te gaan leven,
kan ten allen tijde bij haar terecht, met welk geestelijk of lichamelijk lijden dan ook.
Zij is de godin van de liefde, de goedheid, de compassie en de vergeving.

Door liefdevolle belichting van de onbelichte kanten in onszelf kan genezing haar intrede doen.

Het wordt geestelijke wedergeboorte genoemd, wanneer het lijden,
als gevolg van illusionaire afgescheidenheid, afwezig is.


De naam Quan Yin heb ik gekozen vanwege de intentie van de sessies en bijeenkomsten,
waarbij groeiend inzicht in wie we zijn, centraal staat.
Met de daaruitvoortvloeiende heelwording, genezing.

Het wezen van alle activiteiten van centrum Quan Yin ligt in het mogelijk maken
van de ervaring en verwezenlijking van eenheid in onszelf.
Dat maakt het makkelijker om de eenheid in verscheidenheid van alle (levens)vormen te zien.

Quan yin staat voor genade, mededogen.

In sommige culturen wordt dit principe verbeeldt als een man, in sommige als een vrouw,
wat recht doet aan het universele principe van complete menswording.