Sitemap
Homepage
Ontwaken
Visie
Gedichten
StichtingOvergave
Quan yin
Inspiratiecentrum
Natuurfoto's
Langs komen
Folder
Contact
Links

Webdesign
Starforze

Stichting OverGave

De stichting OverGave heeft zich ten doel gesteld om mensen
- die meer vanuit hun hoger zelf, hun authentieke ZIJN wensen te gaan leven -
te inspireren, ondersteunen en begeleiden, kortom een hart onder de riem te steken.Het is mijn diepe ervaring dat de 'innerlijke' natuur en de 'uiterlijke' natuur
eigenlijk een geheel zijn en elkaar onderling versterken, als waren het de twee gelijkwaardige
benen waarop je in Overgave kan staan. We organiseren dan ook op beide gebieden activiteiten.
Centrum Quan Yin (zelfverwerkelijking) en de Levensschool (natuurbeleving) zijn hiervoor in het leven geroepen.
We organiseren natuurbelevingsdagen, excursies het bos in, eetbare planten leren kennen en vogelgeluiden luisteren,
net zo goed als workshops en sessies, waarbij we naar binnen gaan om de kracht in onszelf te vinden.
In Centrum Quan Yin ligt de nadruk op zelfverwerkelijking, inspiratie en transformatie.
Zie: Inspiratiecentrum, voor lezingen, workshops, voordrachten, e.d.
Zie: Behandelingen, voor individuele transformerende behandelingen.
De Levensschool verzorgt natuurbeleving en natuureducatie per seizoen in de vorm van excursies,
belevingslessen en powerpoint presentaties voor volwassenen en kinderen.
(bekijk alvast: Natuurserie)

Voor wie?
Voor mensen die zich meer open willen stellen voor hun innerlijke leiding, hun innerlijke natuur,
authenticiteit en eigen verantwoordelijkheid.
Zo kan men zichzelf meer als regisseur van het eigen leven gaan ervaren,
i.p.v. als slachtoffer van omstandigheden.
Dit alles om te kunnen leven in vreugde, waarbij je je unieke gaven volledig kunt gaan benutten.
Het gaat om onvoorwaardelijk JA zeggen tegen je (hoogste) Zelf,
in het volste vertrouwen dat je geleid wordt door het goede.

Stichting OverGave is opgericht om activiteiten van centrum Quan Yin en de Levensschool te ondersteunen en voor iedereen toegankelijk te houden.

Activiteiten:
 • het faciliteren en organiseren van workshops en lezingen
 • het geven van transformatieve sessies, ontspannende, inzichtgevende massages en andere gerichte behandelingen.
 • natuurbelevingsactiviteiten met kleine groepjes kinderen en belevingsexcursies voor volwassenen
 • Powerpointpresentaties
 • uitgeven van verhalen, boeken, gedichtenbundels, CD's en kinderboekjes met het thema transformatie.

U kunt deze stichting financieel steunen, zodat we:
 • Vriendelijk geprijsd en dus in elke tijd toegankelijk kunnen blijven
 • Voor ruimtes en docenten kunnen zorgen i.v.m. workshops en lezingen
 • Boekjes kunnen uitgeven met transformerende inhoud

We geven de dingen waar we achter staan zelf kracht, met elkaar. En we zijn met velen!
Als je waarde hecht aan een nieuw resultaat, neem je er gewoon aan deel!
Wij gaan de nieuwe wereld die we zo graag zien ontstaan voeden met onze blijheid en energie.
U kunt deze stichting steunen door:
 • Een gift op rekening NL56INGB0009640618 tnv. Stichting OverGave te Zeewolde. (K.v.K. 28098632)
 • Het deelnemen aan activiteiten en het afnemen van transformatie gedichten bundeltjes en -cd's
 • Mee helpen bouwen aan ons project, op meewerkdagen