Sitemap
Homepage
Ontwaken
Visie
Gedichten
StichtingOvergave
Quan yin
Inspiratiecentrum
Natuurfoto's
Langs komen
Folder
Contact
Links

Webdesign
Starforze

Visie


De huidige tijd wordt wel omschreven als zijnde een tijd van verandering en transformatie.
Het einde van een tijdperk waarin materialisme, bezit, ego, polarisatie en het gevoel
afgesplitst te zijn van Eenheid hoogtij vierden.
Machtsmisbruik en uitbuiting tussen mensen en volkeren zijn haast gemeengoed geworden.
De afsplitsing heerst ook tussen de mens en zijn eigen lichaam, tussen de mens en zijn ware, goede staat
en tussen de mens en de natuur, onze 'moeder aarde'.
Wij voelen ons als wezen. We vergaten onze geestelijke bron en in onze onbewustheid over wie we zijn,
vervuilden we onze geliefde planeet.
Spreekwoordelijk onze 'vader' en 'moeder'.We leven nu in een belangrijke overgang en kans voor de planeet en haar bewoners
om tot een harmonieuze eenheid te komen.
De letterlijke betekenis van het Griekse woord Apocalyps is niet zo verontrustend:
revelatie, ONTHULLING; ofwel het opheffen van de sluier.
'Het is te zien als een openbaring van de werkelijkheid, een reinigende kracht,
met een glorieuze uitkomst' (aldus een Bahai tekst).
Het evenwicht dat op onwerkelijke gronden werd gebouwd kan niet blijven bestaan.
Het aardmagnetisch veld steunt niet langer de illusie van afscheiding; sla dit vol vertrouwen gade.
Als wij ons verheugen over de vreugde van het ontwaken,
kunnen wij de symptomen van deze tijd beter begrijpen er eraan voorbij zien.
We kunnen de op afgescheidenheid, macht en bezit gebaseerde samenleving langzaamaan achter ons laten.
En een samenleving vanuit liefde, vrede, samenwerking en gelijkwaardigheid laten ontstaan.

Voor ons is het een aansporing om in onze eigen autoriteit te gaan staan.
Universele liefdeskracht te gaan herkennen, in jezelf, in je relaties, je bezigheden en in al wat leeft.
En steeds meer vanuit die dimensie je handelingen voort laten komen.
Wanneer je samenvalt met universele liefde, zijn al je woorden en daden heilzaam voor jezelf en anderen.

Doelstelling

Wij stellen ons beschikbaar als plek van samenkomst, aandacht, erkenning en inspiratie,
om op adem te kunnen komen, om de rust en eenvoud in jezelf te ervaren en van daaruit je leven opnieuw vorm te geven.


Als de mensheid ontwaakt is het vrede